Share This Post

Uncategorized

Dimanche Rouge, phiên bản đặc biệt #7 , 21 tháng 8 năm 2011 Tiết mục sống trực tiếp ngoài phố

Dimanche Rouge, phiên bản đặc biệt #7 , 21 tháng 8 năm 2011
Tiết mục sống trực tiếp ngoài phố
www.dimancherouge.org
Dimanche Rouge sẽ tổ chức một phiên bản tháng Tám đặc biệt bao gồm những tiết mục biểu diễn trên đường phố tại nhiều thành phố khác nhau. Dimanche Rouge mời quần chúng các cộng đồng tham gia biểu diễn những tiết mục này trên đường phố. Những tiết mục sẽ được quay và truyền trực tiếp trên mạng.
Khán giả sẽ có thể xem các màn trình diễn qua internet.
Buổi biểu diễn sẽ được tổ chức vào ngày 21 Tháng Tám 2011, lúc 7 giờ tối, giờ Paris – các nước khác sẽ tổ chức phù hợp với thời điểm này để các tiết mục đều được biểu diễn đồng thời.

Địa điểm cụ thể các tiết mục biểu diễn trong mỗi thành phố sẽ được thông báo vào ngày 18 tháng 8, bởi các điều phối viên để mọi người cùng tham gia.

Dưới đây bạn có thể tìm thấy chi tiết và thời gian của các tiết mục sẽ được thực hiện.
Đối với người biểu diễn, sự đăng ký không bắt buộc nhưng rất được khuyến khích.
Đơn đăng ký www.tinyurl.com / dimancherougeintervention được hướng dẫn

cụ thể sau đây.
Đối với những người điều phối viên / sản xuất, yêu cầu phải đăng ký.

Đơn đăng ký được hướng dẫn cụ thể ở đây www.tinyurl.com / dimancherougeintervention.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết tại dimancheRouge@gmail.com
Thành phố tham gia gồm có PARIS, KIEV, SOFIA, Utah, Brooklyn, ZAPORIZHYA,
MANHATTAN, Santiago nước Chí lợi, Ôn Châu ở Trung Quốc, CASTLEMAINE tại Úc Châu, và những thành phố khác.

 

Diễn tiếp # 1
7:00 pm-hành động # 1 thời gian 1 phút. – Tự khai mạc
7:01 pm-hành động # 2 thời gian 1 phút. – Sờ các đồ vật màu đỏ mà 
người xung quanh đang mặc
7:02 pm-hành động # 3 thời gian – 1 phút. – Đứng yên
7:03 pm-hành động # 4 thời gian – 1 phút. – Chỉ vào mũi của bạn với ngón tay của bạn
7:04 pm-hành động # 5 thời gian 1 phút. – Che mắt của bạn
Nghỉ bất động – một phút

 

Diễn tiếp # 2
7:06 pm-hành động # 1 thời gian -1 phút. – Meo meo

7:07 pm-hành động # 2 thời gian – 1 phút. – Ăn
7:08 pm-hành động # 3 thời gian – 1 phút. – Ngủ
7:09 pm-hành động # 4 thời gian – 1 phút. – Chải tóc
7:10 pm-hành động # 5 thời gian 1 phút. – Đánh răng / rửa miệng 
7:11 pm-hành động # 6 thời gian – 1 phút. – Nâng váy của bạn
Nghỉ bất động – một phút
Hành động cuối cùng
07:14 – Kết thúc bất cứ lúc nào cũng được tùy theo người điều phối viên / người biểu diễn quyết định. Mang theo một/nhiều cuốn sách và sử dụng để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật y như khi bạn sử dụng mảnh Lego, gạch domino, hoặc bất kỳ dụng cụ nào khác mà bạn  ưa thích.


Share This Post

Opie Boero Imwinkelried’s work explores language and technology with a focus on the ancient Roman and Greek worlds in connection with contemporary society. Imwinkelried organizes Dimanche Rouge, an experimental performance art event taking place monthly in Paris, France. www.dimancherouge.org
%d bloggers like this: